Brons voor turnster Isabelle Grave!

Afgelopen zaterdag was het een drukke dag voor turnsters en trainsters van SV Harfsen. In Warnsveld werd de finale 6e divisie gehouden, waar 7 turnsters van SV Harfsen zich voor geplaatst hadden, terwijl in Hengelo (Overijssel) de districtsfinale 4e divisie werd georganiseerd, met ook een deelneemster van SV Harfsen. Alle zeilen moesten dus bijgezet worden om alle turnsters de nodige aandacht te geven.

In Warnsveld waren het Sanne Tuitert en Isabelle Grave die bij de pupillen 1 de kleuren van SV Harfsen vertegenwoordigden, terwijl Indy Goossen, Meike Oplaat (jeugd 1), Iris Molkenboer, Loïse van Kampen en Christel Schoolen (jeugd 2) zich hadden weten te plaatsen voor deze finale. In de categorie pupil D3 waren veel turnsters dus zou het een spannende strijd worden. Isabelle en Sanne lieten met name mooie vloer oefeningen zien. Beiden met een uitstekende overslag. Voor Isabelle de eerste keer in een belangrijke wedstrijd. Ook brug en sprong waren van goede kwaliteit en de punten lagen dicht op elkaar. Diegene die het stabielste op balk was zou er met de hoofdprijzen vandoor gaan. Helaas turnde Sanne wat gehaast wat in een val resulteerde, waardoor ze in het klassement duikelde naar een 18e plaats. Isabelle daarentegen turnde stabiel en netjes en werd zeer terecht beloond met de bronzen medaille. Ook bij jeugd 1 was het een spannende strijd. Meike en Indy boeken steeds meer progressie op sprong en ook de brug gaat met sprongen vooruit. Met een 8e plaats voor Meike en 15e voor Indy kunnen zij ook tevreden terugkijken op hun finale. Ook de jeugd 2 mag tevreden terug kijken. Iris ging voortvarend van start met de hoogste score op de evenwichtsbalk, maar kon dit niet vast houden op de volgende onderdelen. Op de vloer moesten de turnsters hun oefening op een zogenaamde airtrack uitvoeren wat de nodige aanpassingen vergde. Op sprong lieten Iris en Christel zien dat ze door de trainingen met de nieuwe springplank ook hier bovenin mee kunnen draaien. Helaas kwam Loïse niet uit en kreeg een ongeldige sprong op het eindresultaat. Maar ook Iris (11e), Christel (13e) en Loïse (17e) konden tevreden naar huis.

Instapper Jade Brummelman reisde naar Hengelo om daar de districtsfinale 4e divisie te turnen. Via de voorwedstrijden en regiofinale had ze een plaatsje weten te bemachtigen tussen de top van Gelderland en Overijssel. Jade kende een uitstekende start op sprong en ook brug was naar tevredenheid. Bij balk maakte ze een klein foutje wat haar een volle punt aftrek opleverde. Gelukkig herpakte ze zich met de hoogste score op vloer, waardoor ze met geringe achterstand op een uitstekende 8e plaats eindigde in een deelnemersveld van ruim 40 turnsters. Al met al een succesvol weekend voor de turnsters van SV Harfsen.

Districts finale 4e divisie 2016 Jade Brummelman Finale 6e divisie 2016 brons voor Isabelle Grave Finale 6e divisie 2016 Loise, Sanne, Indy, Meike, Isabelle, Iris en Christel

Demonstratie Freerunning!

Zaterdagmiddag 28 mei geven de freerunners van S.V. Harfsen een spetterende demonstratie tijdens de opening van Dorpshuus Hoeflo! Van 14.30 uur tot ongeveer 15.30 uur in de sportzaal.

Freerunning is een spectaculaire sport, waarbij je je zo snel mogelijk verplaatst over en met obstakels.

Wil jij ook leren freerunnen? Kom dan aanstaande zaterdag kijken of tijdens één van de trainingen in Harfsen. Freerun instructeur Sebastiaan van Praag vertelt je graag alles over Freerunning.

Programma opening Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6 in Harfsen:
14:00 uur Officiële opening door burgemeester van ‘t Erve
14:30 uur Rondleiding door Hoeflo, diverse demonstraties en activiteiten
16:30 uur Optreden gelegenheidskoor
17:00 uur Sluiting

20:30 uur Feestavond voor alle inwoners van Harfsen-Kring van Dorth met medewerking van Trainband.

 

 

Ingelaste ALV 26 mei 2016

Hierbij worden alle leden van SV Harfsen uitgenodigd voor een extra ingelaste ALV op donderdag 26 mei a.s. om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo!

Deze extra ALV heeft te maken met beslissingen die te nemen zijn ten aanzien van de afdeling Volleybal, aangezien erover gedacht wordt, dat afdeling Volleybal van SV Harfsen samen zal gaan met LVV Tornado, door het oprichten van een nieuwe vereniging, waarbij zowel SV Harfsen afdeling Volleybal opgeheven wordt, als dat LVV Tornado opgeheven wordt. We willen jullie ook vragen om mee te denken met een nieuwe naam.

Hoe is dit idee ontstaan?
In maart 2011 heeft het bestuur van SV Harfsen toenadering gezocht tot het bestuur van LVV Tornado. De redenen waren onder andere terugloop van competitie spelende leden (moeilijk indelen op niveau) en problemen bij het invullen van bestuurlijke taken.
Het hoofdbestuur van de omni-vereniging SV Harfsen heeft destijds toestemming gegeven voor een zogenaamde innige samenwerking. We zijn inmiddels 5 jaar verder.

Wat is de huidige stand van zaken?
Het resultaat van de samenwerking is onder andere dat de meeste leden op hun eigen niveau kunnen trainen en spelen. Vanaf de A-jeugd zijn de teams een mix van spelers uit Harfsen en Laren.
De trainingen worden gegeven in beide sporthallen (Hoeflo en de Braninkhal). Het aantal uren per hal komt overeen met de verhouding tussen het aantal leden van SV Harfsen en LVV Tornado (1/3 – 2/3).

Op het eerste gezicht een ideaalplaatje, in beide dorpen wordt volop gevolleybald in de aanwezige sporthallen. Dat willen we natuurlijk ook behouden en als het enigszins kan ook nog uitbreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de scholenprojecten, waar de schooljeugd enthousiast gemaakt wordt om te gaan volleyballen. Voldoende aanwas is belangrijk voor de continuïteit van de vereniging.

Wat zijn nog knelpunten?
Op bestuurlijk vlak moet een slag gemaakt worden.
Beide verenigingen hebben een bestuur, en bij SV Harfsen is er natuurlijk ook het algemeen bestuur dat hier weer boven staat, waarin ook voetbal, gymnastiek en tennis vertegenwoordigd zijn.

Het laatste jaar hebben de volleybal-besturen uit Harfsen en Laren ongeveer 4 keer met elkaar vergadert, naast hun eigen vergaderingen. Achter de schermen wordt hard gebrainstormd over hoe de samenwerking te intensiveren en te verbeteren, daar waar nodig. Overleggen is prima, is zelfs een must, maar vraagt ook de nodige inspanning. Omdat beide besturen ook nog min of meer zelfstandig opereren, gebeuren veel dingen dubbel of worden dingen vergeten. Het is zelfs in deze digitale tijd moeilijk om precies op de hoogte te blijven van wat er speelt en wie wat oppakt. Vaak kwam het ook wel weer goed, maar er waren ook momenten dat het erg frustrerend was.
Ook voor de leden en ouders van jeugdleden blijkt het soms lastig, bij wie moet je waarvoor zijn?
Welke informatie is voor de leden van Tornado en welke alleen voor de leden van Harfsen? Dit heeft regelmatig tot verwarring geleid, omdat je namelijk wel in het zelfde team speelt. En waarom dan dit onderscheid?
Hoe meer het competitie gedeelte van beide verenigingen in elkaar verweven raakte, hoe moeilijker het op bestuurlijk niveau werd om de zaken gescheiden te houden. Denk daarbij aan contributies, vinden van bestuursleden voor de “eigen vereniging”, het oplossen van problemen/onduidelijkheden die ontstaan door de afzonderlijke informatiestroom. Kortom allemaal zaken, die onnodig veel energie kosten.

Toekomst?
De afgelopen vergaderingen hebben we vrij veel tijd ingeruimd om te brainstormen over de toekomst. Wat lijkt ons ideaal, waar kunnen we mee verder…
Het doel wat we voor ogen hebben is:

  • De basisschool jeugd zoveel mogelijk in eigen dorp laten volleyballen.
  • Voldoende teams behouden, zodat iedereen op niveau kan blijven spelen.
  • Bestuurlijk en financieel een gezonde vereniging die oog heeft voor de jeugd, de competitie spelende leden en de recreanten.
  • Hoeflo en de Braninkhal worden gebruikt naar rato aantal leden (1/3 Harfsen en 2/3 Laren).

Ons idee als oplossing:

  • Een nieuwe vereniging, waarbij SV Harfsen afdeling Volleybal en LVV Tornado zichzelf opheffen en in die nieuwe vereniging opgaan.
  • De vereniging blijft volleybal bieden voor beide dorpen.

Op de ALV kunt u alle ins en outs horen over het plan van die nieuwe vereniging.

Agenda voor de extra ingelaste ALV:

  1. Uitleg over het hoe en waarom van de huidige stand van zaken en te nemen plannen voor afdeling Volleybal.
  2. Vragen van de leden beantwoorden.
  3. Stemming m.b.t. het voorstel.

Indien het vereiste aantal stemmen (aanwezige leden plus volmachten) niet aanwezig is voor directe besluitvorming, zal conform de statuten een half uur later een tweede bijzondere ALV gehouden worden, om de stemming af te kunnen ronden.

Heeft u vragen, laat het ons weten.

Hartelijke groet,
Namens Bestuur SV Harfsen afdeling Volleybal en Hoofdbestuur van SV Harfsen

Goud en brons in 4e divisie

Afgelopen zondag werd in Winterswijk de 3e en tevens laatste voorwedstrijd in de 4e divisie gehouden. Na de daguitslag zou meteen de doorstroming naar de finale worden bekendgemaakt, dus voor sommige turnsters nog een spannende wedstrijd. Voor SV Harfsen turnster Jade Brummelman was plaatsing voor de finale al een feit, gezien de 2 gouden medailles in de vorige wedstrijden. Daar voegde ze afgelopen zondag nog een derde goud aan toe, met de hoogste scores op balk en vloer.
Voor pupil 2 Iris Mogezomp waren de kansen ook duidelijk aanwezig. Iris nam geen risico en wist zich te verzekeren van een finaleplaats door strak te turnen en werd daarvoor beloond met een bronzen medaille.
Voor Sietske Brummelman en Ivona Beltman lagen de kaarten anders. Beide turnsters hadden de eerste voorwedstrijd gemist en dan kun je je geen fouten permitteren. Sietske die vanwege een enkelblessure vorige wedstrijd al aangepast turnde, ondervond hier nu ook last van. Daardoor kon ze op vloer en sprong niet echt laten zien waar toe ze in staat is. Ivona boekte progressie ten opzichte van vorige wedstrijd maar komt nog te kort om bovenin mee te draaien.
Al met al tevreden over de prestaties van de 4e divisie turnsters. Volgende week nog de 3e voorwedstrijd voor de 6e divisie en dan zijn alle finalisten bekend.

Jade Brummelman 3e keer goud 2016  Iris Mogezomp brons 2016 4e divisie 2016 SV Harfsen

Turnwedstrijd AlHaLa

Zaterdag 12 maart jl. heeft de onderlinge turnwedstrijd tussen de dorpen Almen, Harfsen en Laren (AlHaLa) plaatsgevonden in de Braninkhal in Laren.
Bij deze wedstrijd gaat het niet om individuele prijzen, maar om een groepsprijs; de groep die gemiddeld het beste turnt, wint de eerste prijs.

Alle deelnemers waren om 13.00 uur in de Braninkhal aanwezig. Ovéra Almen en S.V. Harfsen namen deel met één groep en L.G.V. Laren met twee groepen. Na een warming-up werd om 13.30 uur gestart met de opmars waarna de wedstrijd kon beginnen.
Omdat dit jaar wat minder gymnasten meededen had organiserende vereniging L.G.V. Laren besloten er één wedstrijd van te maken. Leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar was nu tegelijk met leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar op de wedstrijdvloer te vinden.

Er werd geturnd op brug, balk, vloer en sprong waarbij alle gymnasten zich van hun beste kant lieten zien. Bij leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar werd L.G.V. Laren eerste en bij leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar was de eerste prijs voor S.V. Harfsen. De nummers één kregen een gouden medaille en de overige deelnemers een bronzen medaille samen met een diploma met de behaalde cijfers.

Vorig jaar had Ovéra Almen voor de derde keer op rij de wisselbeker gewonnen en mocht deze houden. De nieuwe wisselbeker ging dit jaar naar L.G.V. Laren. Deze vereniging had aan het eind de hoogste gemiddelde score.

Deelnemers AlHaLa 2016leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar AlHaLa 2016Winnaars leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar AlHaLa 2016Deelnemers S.V. Harfsen AlHaLa 2016